Fondsenwerving2018-05-28T15:18:31+00:00

Fondsenwerving

Ik help theatergezelschappen, orkesten, muziekensembles, concoursen en andere culturele organisaties met fondsenwerving. Meestal verzorg ik het hele traject: advies, aanvraag, uitvoering en afhandeling, inclusief eindafrekening en verslag.

Op deze pagina vindt u informatie over mijn werkwijze, voor wie ik werk en wanneer u mij het best kunt inschakelen. Helemaal onderaan deze pagina vindt u mijn tarieven.

Wat is fondsenwerving?

Heeft uw stichting of organisatie onvoldoende eigen vermogen? Dan is fondsenwerving een manier om uw project te financieren. Het benodigde geld kan komen van particulieren (donateurs, vrienden, nalatenschappen), ondernemers en bedrijven (sponsors), vermogensfondsen (donaties, bijdragen) en de overheid (subsidies). Samen met u kies ik de beste fondsenmix voor uw project.

Voor wie?

Ik werk voor organisaties en particulieren die actief zijn in de culturele sector. Het kan dan gaan om podiumkunsten (theater, dans, opera, muziek), maar ook om festivals, literaire activiteiten, audiovisuele projecten of activiteiten op het snijvlak van cultuur en educatie.

Dus…

  • Heeft u plannen voor een theaterstuk, een fotoproject of een operaproductie?
  • Organiseert u een festival, een concours of een concertenreeks?
  • Zoekt u fondsen voor een tournee, een videoproject of een compositieopdracht?

Dan kan ik u wellicht helpen.

Werkwijze

We beginnen altijd met een gratis oriënterend gesprek. Tijdens het gesprek luister ik naar uw plannen en wensen. Ik stel u vragen om de haalbaarheid van uw project te toetsen en geef tips om uw project en de fondsenwerving kansrijker te maken.

Na het oriëntatiegesprek ontvangt u van mij een advies over de haalbaarheid van uw project. Is het project haalbaar? Dan ontvangt u van mij een offerte gebaseerd op uw wensen en mogelijkheden.

De volgende stap is het schrijven van een projectplan en het maken van een begroting. Hiervoor heb ik gedetailleerde informatie van u nodig. Het plan en de begroting moeten aan specifieke eisen voldoen voor verschillende vormen van fondsenwerving.

Op basis van het projectplan en de begroting maken we een dekkingsplan. In het dekkingsplan staat door welke inkomsten het project wordt gedekt. Directe inkomsten zijn bijvoorbeeld kaartverkoop en een eigen bijdrage van uw organisatie. Indirecte inkomsten zijn bijvoorbeeld donaties, sponsors en vermogensfondsen. Het hangt van het project af wat de beste fondsenmix is.

Zijn we het eens over het projectplan, het dekkingsplan en de fondsenmix? Dan kan ik uw aanvraag indienen. Subsidiënten en vermogensfondsen vragen om diverse bijlagen en er moet ook altijd een formulier ingevuld worden, soms gedownload en soms online. Als ik de fondsenwerving doe, zorg ik ervoor dat dit allemaal op de juiste wijze wordt geregeld.

Als alle afwijzingen en toezeggingen binnen zijn, verwachten de fondsen een definitieve begroting gebaseerd op het definitieve dekkingsplan. Soms moet uw projectplan daarvoor worden bijgesteld en moet hierover met de fondsen worden gecommuniceerd. Het kan nodig zijn om nog meer aanvragen in te dienen voor er een beslissing kan worden genomen. In enkele gevallen willen fondsen aanvullende informatie. Ik zorg indien gewenst voor al deze tussentijdse communicatie en maak na afloop een inhoudelijk en financieel verslag.

Wanneer schakelt u mij in?

Graag ben ik vroeg betrokken bij de ontwikkeling van uw project. Zo kan ik op tijd starten met de fondsenwerving. Op deze manier weet u ruim voor de aanvang van uw project dat de financiering in orde is.

Idealiter vindt er ruim een jaar voor aanvang van uw project een eerste gesprek plaats. Maar ik ben ook gewend aan spoedklussen, waarbij ik 6 maanden voor aanvang word ingeschakeld. Houd er in ieder geval rekening mee dat de meeste vermogensfondsen zo’n 4 maanden de tijd nodig hebben voor het verwerken van de aanvraag. Bovendien heeft een aantal fondsen vaste inleverdata.

Als de aanvragen bij vermogensfondsen en subsidiënten de deur uit zijn, maken we eventueel een plan voor andere acties, zoals crowdfunding of het werven van sponsors.

Tarieven fondsenwerving

Ik ben helder en transparant over mijn tarieven.

  • Ik werk op projectbasis. Dit betekent dat u van mij een offerte krijgt voor het hele traject dat we hebben afgesproken. Ben ik toch meer tijd kwijt dan vooraf ingeschat? Dan reken ik dat niet aan u door.
  • Voor fondsenwerving vraag ik een percentage van de opbrengst: 10% of 15% van de geworven fondsen per project, afhankelijk van de hoogte van de fondsinkomsten.
  • U betaalt altijd een minimumtarief van 1.000 tot 4000 euro, afhankelijk van de omvang van het project. Het minimumtarief wordt verrekenend met de opbrengst van de fondsen.
  • No cure no pay. Als de fondsenwerving niets oplevert, betaalt u alleen het minimumtarief.
  • Mijn tarieven zijn altijd inclusief reis- en kantoorkosten.

Toch anders?

  • Wilt u mij toch inhuren op uurbasis? Dat kan. Mijn uurtarief is € 90 exclusief BTW. Daarvan betaalt u 50% bij het indienen van de aanvraag en nog eens 50% bij toewijzing van de fondsen.
  • Voor het schrijven van aanvragen voor meerjarige subsidie werk ik op offertebasis.