Team

Twee professionals werken één dag per week mee aan mijn projecten en opdrachten: Anne Schram en Soscha de Klerk. Hieronder stellen zij zich voor.

Anne Schram Ouweneel

Als copywriter, tekstschrijver en redacteur zet ik mij graag in voor de opdrachtgevers van Caecilia. Sinds 2016 schrijf en redigeer ik projectplannen voor haar. Ik zorg ervoor dat de tekst goed loopt, dat het projectplan er aantrekkelijk uitziet en dat er geen fouten in de tekst staan. Ook check ik het plan op inconsistenties. Soms doe ik artistieke suggesties om een plan beter te maken. Samen met Caecilia heb ik het schrijfproces zo gestroomlijnd dat we in relatief korte tijd, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, een steengoed plan kunnen schrijven.

Ik hou eigenlijk van alle soorten kunst en cultuur. Als ik toch iets moet noemen, dan poëzie, literatuur, rock, blues, film, public art, Afrikaanse percussie, geschiedenis en kleinschalige festivals. Via Caecilia’s opdrachtgevers maakte ik kennis met nieuwe werelden, zoals klassieke muziek en verrukkelijke, opzwepende gnawa.

www.schramouweneel.nl

Soscha de Klerk

Als beginnend cultureel ondernemer assisteer ik Caecilia van Stigt bij het schrijven van brieven en het opzetten van projectplannen en verslagen. Ook help ik haar met het voorbereidend werk voor subsidieaanvragen voor de culturele sector.

In 2020 ben ik afgestudeerd als cultureel ondernemer aan de Minerva Academie voor Popcultuur. Ik heb altijd al een passie gehad voor jeugdtheater en festivals, maar ook de muziekprojecten spreken mij erg aan. Ik geniet ervan om via fondsenwerving een steentje bij te dragen aan een succesvol cultureel product.

Het kan dus goed zijn dat u tijdens uw subsidieaanvraag met mij in contact komt!

Anne Schram Ouweneel
copywriter, tekstschrijver en redacteur

Fotografie: Toon Vieijra

Soscha de Klerk
cultureel ondernemer