Management en advies

Project- of festivalmanagement

Wilt u zich concentreren op de artistieke leiding van uw project? Dan kan ik het projectmanagement voor u doen. In opdracht van het bestuur geef ik dan leiding aan de uitvoering van uw project, inclusief zakelijke controle, financiële administratie en evaluatie. Ik houd de planning in de gaten, motiveer mensen, zit vergaderingen voor, geef advies, bewaak risico’s en bedenk alternatieve oplossingen voor als het mis gaat. Samen met u werk ik toe naar het tastbare resultaat: uw project, uw festival.

Zakelijke leiding

Daarnaast doe ik ook, als interim, algemene zakelijke leiding voor culturele organisaties. Ik kan u alle zakelijke beslommeringen uit handen nemen. Financieel management, personeelsbeleid, contracten, communicatie, productie, beleidsontwikkeling, concertplanning en coördinatie van de PR. In de praktijk betekent dit meestal dat u mij voor een vast aantal uur per week inhuurt. In die uren ben ik flexibel. Het voordeel hiervan is dat ik bijvoorbeeld 8 uur per week werk, maar wel fulltime voor uw organisatie bereikbaar ben.

Beleidsontwikkeling

Op verzoek kan ik meewerken aan de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan voor uw organisatie. Vaak zijn dit plannen voor de komende vijf of tien jaar. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn:

 • Wat is onze missie en visie?
 • Wat zijn onze doelstellingen?
 • Wat zijn onze unique selling points?
 • Hoe gaan wij onze doelstellingen bereiken en welke middelen hebben we daarvoor nodig?
 • Wat zijn de risico’s?
 • Wat zijn onze kernwaarden?
 • Wat doen we goed, en wat kan beter?

Ik luister naar mensen, stel de juiste vragen, concretiseer, en kom uiteindelijk met een leesbaar, beknopt, inspirerend strategisch plan dat past bij uw organisatie.

Advies

Maak gerust een afspraak voor advies over cultureel ondernemen of fondsenwerving. Ik geef advies dat is afgestemd op uw specifieke behoefte. Voor kleine organisaties en projecten houd ik iedere 2e dinsdag van de maand spreekuur. Indien gewenst geef ik dan ook een workshop gericht op uw persoonlijke situatie. Hiermee kunt u zelf aan de slag. Het kan bijvoorbeeld gaan over fondsenwerving, de juiste financieringsmix, het schrijven van een projectplan, het maken van een goede begroting of het benaderen van fondsen, sponsors en donoren. Ook kan het bijvoorbeeld gaan over het opzetten van een organisatie, het oprichten van een stichting of de productie van een project. U gaat naar huis met antwoorden, tips en modellen.

 • Prijs                 € 75 incl. BTW per persoon
 • Locatie            Gouw 2, Zuiderwoude
 • Data                11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december 2019
 • Tijd                  14:00 – 17:30
 • Aanmelden    email of 06-36 39 67 43

Tarieven

Ik ben helder en transparant over mijn tarieven.

 • Mijn tarief voor zakelijke leiding is € 60 per uur, exclusief BTW.
 • Projectmanagement, beleidsadvies en het schrijven van bijvoorbeeld een beleidsplan doe ik op offertebasis. Zo weten we beiden van tevoren waar we aan toe zijn.