Ik neem geen nieuwe opdrachten aan, maar ik kan je nog steeds helpen

Wat als je een droombaan wordt aangeboden? Dan neem je die aan. Ik werk nu als fondsenwerver bij het Zuiderzeemuseum. Daarom neem ik geen nieuwe opdrachten aan. Zelf een goede fondsenwerver worden? Kijk dan bij de Gratis tips. Of zelf een goed projectplan schrijven? Gebruik dan Caecilia’s ultieme model voor een projectplan, speciaal voor de podiumkunsten.

Fondsenwerving

Ik help theatergezelschappen, orkesten, muziekensembles, concoursen en andere culturele organisaties met fondsenwerving. Meestal verzorg ik het hele traject: advies, aanvraag, uitvoering en afhandeling, inclusief eindafrekening en verslag.

Op deze pagina vind je informatie over mijn werkwijze, voor wie ik werk en wanneer je mij het best kunt inschakelen. Helemaal onderaan deze pagina vind je mijn tarieven.

Wat is fondsenwerving?

Heeft jullie stichting of organisatie onvoldoende eigen vermogen? Dan is fondsenwerving een manier om je project te financieren. Het benodigde geld kan komen van particulieren (donateurs, vrienden, nalatenschappen), ondernemers en bedrijven (sponsors), vermogensfondsen (donaties, bijdragen) en de overheid (subsidies). Samen met jou kies ik de beste fondsenmix voor je project.

Voor wie?

Ik werk voor organisaties en particulieren die actief zijn in de culturele sector. Het kan dan gaan om podiumkunsten (theater, dans, opera, muziek), maar ook om festivals, literaire activiteiten, audiovisuele projecten of activiteiten op het snijvlak van cultuur en educatie.

Dus…

  • Heb je plannen voor een theaterstuk, een fotoproject of een operaproductie?
  • Organiseer je een festival, concours of concertenreeks?
  • Zoek je fondsen voor een tournee, een videoproject of een compositieopdracht?

Dan kan ik je wellicht helpen.

Werkwijze

We beginnen altijd met een gratis oriënterend gesprek. Tijdens het gesprek luister ik naar je plannen en wensen. Ik stel je vragen om de haalbaarheid van uw project te toetsen en geef tips om uw project en de fondsenwerving kansrijker te maken.

Na het oriëntatiegesprek ontvang je van mij een advies over de haalbaarheid van uw project. Is het project haalbaar? Dan ontvang je van mij een offerte gebaseerd op je wensen en de mogelijkheden.

De volgende stap is het schrijven van een projectplan. Hiervoor heb ik gedetailleerde informatie van je nodig. Het plan moet aan specifieke eisen voldoen voor de verschillende vormen van fondsenwerving. Schrijf je liever zelf je projectplan?  Misschien heb je iets aan mijn ultieme model voor het schrijven van een projectplan voor de podiumkunsten.

Op basis van het projectplan maken we een begroting en een dekkingsplan. In de begroting staan de verwachte kosten van je project. In het dekkingsplan staat hoe je de kosten gaat dekken, dus de verwachte inkomsten van je project. Directe inkomsten zijn bijvoorbeeld kaartverkoop en een eigen bijdrage van uw organisatie. Indirecte inkomsten zijn bijvoorbeeld donaties, sponsors en vermogensfondsen. Het hangt van het project af wat de beste fondsenmix is.
Ga je zelf een begroting en een dekkingsplan maken? Misschien heb je iets aan mijn ultieme model voor een begroting en een dekkingsplan voor de podiumkunsten.

Zijn we het eens over het projectplan, het dekkingsplan en de fondsenmix? Dan kan ik jullie aanvraag indienen. Subsidiënten en vermogensfondsen vragen om diverse bijlagen. Er moet ook altijd een formulier worden ingevuld, soms online en soms in gedownloade vorm. Als ik de fondsenwerving doe, zorg ik ervoor dat dit allemaal op de juiste wijze wordt geregeld.

Als alle afwijzingen en toezeggingen binnen zijn, verwachten de fondsen een definitieve begroting gebaseerd op het definitieve dekkingsplan. Soms moet uw projectplan daarvoor worden bijgesteld en moet hierover met de fondsen worden gecommuniceerd. Het kan nodig zijn om nog meer aanvragen in te dienen voor er een beslissing kan worden genomen. In enkele gevallen willen fondsen aanvullende informatie. Ik zorg indien gewenst voor al deze tussentijdse communicatie en maak na afloop een inhoudelijk en financieel verslag.

Wanneer schakelt u mij in?

Graag ben ik vroeg betrokken bij de ontwikkeling van uw project. Zo kan ik op tijd starten met de fondsenwerving. Op deze manier weet u ruim voor de aanvang van uw project dat de financiering in orde is.

Idealiter vindt er ruim een jaar voor aanvang van uw project een eerste gesprek plaats. Maar ik ben ook gewend aan spoedklussen, waarbij ik 6 maanden voor aanvang word ingeschakeld. Houd er in ieder geval rekening mee dat de meeste vermogensfondsen zo’n 4 maanden de tijd nodig hebben voor het verwerken van de aanvraag. Bovendien heeft een aantal fondsen vaste inleverdata.

Als de aanvragen bij vermogensfondsen en subsidiënten de deur uit zijn, maken we eventueel een plan voor andere acties, zoals crowdfunding of het werven van sponsors.

Tarieven fondsenwerving

Ik ben helder en transparant over mijn tarieven.

  • Voor fondsenwerving vraag ik altijd een basistarief van €2.500. Als de fondsenwerving niets oplevert, betaalt u alleen dit basistarief.
  • Werf ik meer dan €25.000 aan fondsen? Dan vraag ik een percentage van de opbrengst als succesfee. Over de opbrengst tussen de €25.000 en €60.000 vraag ik een succesfee van 10 %. Over alle inkomsten uit fondsenwerving boven de €60.000 vraag ik een succesfee van 5 % van het bedrag boven de €60.000.
  • Voor kleinere fondsenwerf-opdrachten is een basisfee van €1.000 bespreekbaar.
  • Gaat het om het aanvragen van een meerjarige subsidie? Dan werk ik op offertebasis. Dit betekent dat u van mij een offerte krijgt voor het traject dat we afspreken. Ben ik toch meer tijd kwijt dan vooraf ingeschat? Dan reken ik dat niet aan u door.
  • Mijn tarieven zijn altijd inclusief reis- en kantoorkosten.

Toch anders?

  • Wilt u mij toch inhuren op uurbasis? Dat kan. Mijn uurtarief is € 80 exclusief BTW. Daarvan betaalt u 50 % bij het indienen van de aanvraag en nog eens 50 % bij toewijzing van de fondsen.