Camerata de’Bardi

Fondsenwerving (2021 – heden)

Stichting Camerata de’Bardi van Nederland ontwikkelt interdisciplinaire muziektheatervoorstellingen met de nadruk op opera, muziek, theater en dans. In haar nieuwe, interdisciplinaire vormen van muziektheater wil de stichting haar passie voor operamuziek op aanstekelijke wijze uitdragen, met respect voor de historische traditie. De stichting werkt samen met gevestigde professionals uit verschillende kunstdisciplines en uit alle windstreken. Zo stimuleert de stichting internationale culturele uitwisseling. Daarnaast biedt de stichting talentontwikkelingstrajecten voor jonge professionals.

www.cdbvannederland.nl