Marmoucha

Fondsenwerving 2018 – heden

Stichting Marmoucha initieert, produceert en promoot innoverende, spannende en soms controversiële multidisciplinaire podiumkunsten waarbij de kunst en cultuur uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten centraal staan. De producties vervullen een verbindende functie tussen groepen met diverse culturele, sociale en religieuze achtergronden. Marmoucha ontwikkelt de producties met professionele groepen uit de MENA-landen (landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Middle East and North Africa) en stimuleert samenwerking met Nederlandse artiesten, acteurs en formaties. Zo levert de stichting een wezenlijke bijdrage aan de culturele pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstaanbod. Daarnaast wordt de Nederlandse kunst en cultuur naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten gebracht. Marmoucha zet zich op positieve wijze maatschappelijk in, zoekt de actualiteit op en zet diversiteit in al haar facetten in de schijnwerpers.

www.marmoucha.nl