PeerGrouP

Fondsenwerving 2019 – heden

Stichting PeerGrouP is hét locatietheatergezelschap van Noord-Nederland. PeerGrouP maakt al ruim vijftien jaar inspirerende, grensoverschrijdende, multidisciplinaire artistieke projecten en voorstellingen in het Noordelijke landschap die niet gebonden zijn aan een vaste locatie, maar zich afspelen op de plaats die voor het onderwerp het meest relevant is. De projecten zijn vernieuwend voor het publiek en de deelnemers. Ze richten zich in hun samenhang op maatschappelijk relevante thema’s. Ze hebben een verfrissend perspectief op de mens en zijn leefomgeving en leiden tot kennisoverdracht of stimuleren een positieve bijdrage in het gedrag of het handelen van de mens. Om dat te bewerkstelligen betrekt PeerGrouP vaak mensen in een vroeg stadium op actieve wijze bij de totstandkoming van het project zodat zij mede-eigenaar worden.

Momenteel werk ik aan hun project Amfidroom, dat een smeltkroes is van kunst- en wetenschapsdisciplines die de bezoeker via ervaringstheater wil aanzetten tot nadenken over de Noordzee, een uitgestrekt gebied dat zich aan de vooravond bevindt van ingrijpende veranderingen in het kader van de energietransitie. Amfidroom is geen traditionele podiumproductie maar een ‘belevenis’ die onze diepe relatie met de zee wil bevragen en invoelbaar wil maken door bezoekers op unieke wijze een getijde lang met de Noordzee door te laten brengen, in een audiovisuele, documentaire totaalervaring.

www.peergroup.nl