Performancecollectief La Isla Bonita

Fondsenwerving 2019 – heden

In de zomer van 2015 studeerden Luit Bakker, Milou van Duijnhoven, Mirthe Labree, Aukje Schaafsma en Lisa Schamlé, af aan de opleiding Theatraal Performance aan de Toneelacademie in Maastricht. Ze wonnen Het Debuut (ITS festival, Via Rudolphi) met onze afstudeervoorstelling La Isla Bonita (eindregie Jeroen De Man). Zo ging het collectief van start. De afgelopen vier jaar heeft La Isla Bonita zich ontwikkeld tot een gedurfd, ambitieus en herkenbaar collectief. Haar werk rust op twee pijlers: een maatschappelijk thema en een contrasterende fysieke vorm. Zo ontstaan er onverwachte openingen in aansprekende en actuele thema’s. In het werkproces staan deze elementen altijd op gelijke voet. Parallel aan elkaar probeert het collectief de fysicaliteit vorm te geven en het thema uit te diepen. Het thematische werken zorgt voor inspiratie.

Reeds geproduceerd: Dogs of War, La Lucha Libre (eindregie Davy Pieters)en Atlantis (eindregie Paul van der Laan). Momenteel speelt De Managers (eindregie Suze Milius).

www.laislabonita.nl