Seldom Sene

Fondsenwerving 2018-heden

‘Seldom sene’ betekent ‘zelden gezien’ in oud-Engels. Het ensemble heeft als missie het uitvoeren van indrukwekkend repertoire met een zelden geziene kwaliteit en zeggingskracht. Hieronder valt muziek uit de ‘gouden eeuwen’ van de blokfluit – de renaissance, de barok en onze eigen tijd – maar Seldom Sene speelt ook bijzondere composities uit andere stijlperiodes. Concreet heeft de stichting als doelstelling het uitvoeren, genereren, onderzoeken en promoten van kamermuziek gecentreerd rond het blokfluitkwintet in het bijzonder.

Met het programma Delight in Musicke brengt het blokfluitkwintet Seldom Sene samen met sopraan Klaartje van Veldhoven Engelse liederen en instrumentele muziek uit de zestiende en zeventiende eeuw. Aan bod komen onder andere werken van William Byrd, John Dowland, Anthony Holborne, Nathaniel Patrick, Thomas Tallis en Christopher Tye. De liederen en instrumentale stukken staan ook op de cd Delight in Musicke die verscheen in maart 2018.

http://www.seldomsene.com/

Seldom Sene