Skoft&Skiep

Fondsenwerving 2018-heden

Skoft&Skiep is een theatercollectief dat voorstellingen maakt met een documentair en beeldend karakter waarin dagelijkse en maatschappelijke zingeving van de mens centraal staan. Per voorstelling wordt ingezoomd op een ander zingevingsfenomeen binnen een kenmerkende omgeving. Zo bestudeert Skoft&Skiep de wereld als amateur-antropoloog. Binnen het werk van Skoft&Skiep zijn infiltratie en participatie kernbegrippen. Het onderzoeksproces en de mensen die de makers tijdens het vooronderzoek ontmoeten, spelen een belangrijk rol in de ontwikkeling van de voorstelling.

Momenteel werk ik aan de fondsenwerving voor hun voorstelling Part-time Paradise die in de zomer van 2019 gespeeld zal worden op campings. Het theatercollectief ziet de camping als sociologisch laboratorium. De camping is bij uitstek een plek waar de mens in al zijn naaktheid direct in aanraking komt met de ander. Je staat samen in de rij voor de douche, wast samen af en bent je voortdurend bewust van elkaars nabijheid en gedrag. De enige scheidslijnen zijn de dunne tentdoeken en de onzichtbare grenzen van de kampeerplekken.

https://skoftenskiep.nl