Theatergroep PUNCH

Fondsenwerving 2019 – heden

Theatergroep PUNCH nodigt nieuwe, ongevestigde toneelschrijvers uit om hun theaterteksten in te sturen. Een professionele leescommissie maakt vervolgens een selectie. De beste stukken zal PUNCH zelf produceren, met bekende acteurs en gerenommeerde regisseurs uit de eigen portefeuille. Daarnaast biedt PUNCH een ontwikkeltraject aan voor teksten die nog nèt niet klaar zijn voor professionele productie. Die kunnen dan na het traject in het volgende seizoen alsnog in productie worden genomen.

PUNCH ontwikkelt de voorstellingen puur vanuit de theatertekst. Hierdoor hoeft de toneelschrijver zich niet bij voorbaat bezig te houden met de vooraf gekozen thematiek van een vaste regisseur of theatergroep, maar kan hij vanuit zijn eigen noodzaak of thematiek schrijven wat hem of haar op het hart ligt. Dit leidt tot veelzijdige voorstellingen die de Nederlandse theaterwereld aanvullen en verrijken met nieuwe stemmen en stijlen.

www.tgpunch.nl