Wabi Sabi Theater – Maarten Smit

Fondsenwerving 2019 – heden

Stichting Wabi Sabi stelt zich ten doel om in samenwerking met kunstenaars, amateurs, ervaringsdeskundigen, journalisten en wetenschappers complexe maatschappelijke thema’s toegankelijk te maken voor een breed publiek. De stichting doet dit door beeldende, multidisciplinaire voorstellingen te maken op basis van journalistiek en documentair materiaal. De stichting wil de dialoog tussen mensen met verschillende opvattingen op gang brengen. De voorstellingen maken prangende, actuele vraagstukken inzichtelijk en bespreekbaar door middel van theatrale middelen en laten de schoonheid zien van de imperfecte mens. Wabi Sabi is een Japans begrip en is te omschrijven als ‘de schoonheid van imperfectie’.

Momenteel werken we aan de voorstelling Hier valt niets te halen. Dit is een beeldende, multidisciplinaire voorstelling over armoede in Nederland. Met de voorstelling wil Stichting Wabi Sabi armoede invoelbaar maken voor mensen die het niet persoonlijk treft. Zo wil de voorstelling meer begrip kweken voor mensen die leven in armoede en troost en kracht bieden aan mensen aan wie dit is overkomen. Maarten Smit is artistiek leider en regisseur van Stichting Wabi Sabi. Voor deze voorstelling zocht Smit op basis van documentair materiaal – literatuur, achtergrondonderzoek, en interviews met ervaringsdeskundigen, hulpverleners en beleidsmakers – een theatrale vorm die de armoedeproblematiek indringend weergeeft. Hier valt niets te halen speelt gedurende de zomer van 2020 op Oerol en andere festivals in Noord-Nederland.

www.wabisabitheater.nl