Fondsenwerving 2020 – heden

Het Westfries Museum in Hoorn is een cultuurhistorisch museum dat zich richt op het tijdvak tussen 1500 en 1800. In die periode, met name in de ‘gouden’ zeventiende eeuw, beleefden Hoorn en Nederland een van de grootste bloeiperiodes in hun geschiedenis. Het Westfries Museum positioneert zich dan ook als Museum van de Gouden Eeuw.

De missie van het museum is: Bewaren om te delen. Het museum wil een zo groot mogelijk publiek, te beginnen met de inwoners van de eigen regio, kennis laten maken met het tijdvak tussen 1500 en 1800. Daarmee wil het Westfries Museum het leven van de hedendaagse bezoeker verrijken en (historisch) inzicht vergroten.

In exposities en andere publieksactiviteiten legt het museum voortdurend de link tussen het heden en het verleden. Dit geeft inzicht, wekt interesse en maakt nieuwsgierig. Het Westfries Museum verhoudt zich kritisch tot de eigen collectie en de geschiedenis die het presenteert. Het museum waakt voor een te eenzijdige positieve weergave van de Gouden Eeuw. Het vult de bestaande weergave van dit verleden doelbewust aan met nieuwe perspectieven, zoals verhalen die tot op heden niet of minder gehoord zijn en waarin ook Nederlanders met een andere culturele en historische achtergrond zich in kunnen herkennen.

www.wfm.nl