• Het ultieme model voor een begroting en dekkingsplan voor alle podiumkunsten: van voorstellingen tot festivals en concoursen.
  • Gebaseerd op wat fondsen willen zien: onderscheid tussen voorbereidingslasten / uitvoeringslasten, personele lasten / materiële lasten, en onderscheid tussen o.a. inkomsten uit private fondsen, subsidies uit publieke middelen, sponsorinkomsten en donaties.
  • Kostenposten specifiek toegespitst op de podiumkunsten: locatiehuur, verzekeringen, honoraria, recettes, uitkoop, merchandise etc etc.
  • De belangrijkste formules staan erin.
  • Handig kleurgebruik: cellen met formules hebben een andere kleur, zodat je ze niet per ongeluk wist.
  • Dubbel handig: het model is meteen geschikt voor de financiële afrekening.
  • Een uitstekend hulpmiddel om succesvol duizenden euro’s aan fondsen te werven.
  • Meteen in Excel, klaar om in te vullen.